Top Chủng tộc

Thời gian:

Từ 13h ngày 02-10 đến 24h ngày 07-10

Lưu ý:

1. Giới Hạn Reset 3 lần 1 ngày.
2. Chức năng Reset Vip .
3. Giới Hạn : Khi Reset càng cao Exp nhận được càng thấp.

Giải thưởng:

Chủng Tộc
Phần Thưởng Hình Ảnh
Chiến Binh Set Hỏa Long Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Tiên Nữ Set Kim Ngân Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Phù Thủy Set Ma Thuật Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Đấu Sĩ Set Phong Vũ Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Chúa Tể Set Huyền Thiết Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thuật Sĩ Set Hỏa Thiên Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thiết Binh Set Bạch Hổ Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)